WAMA-SPORT Historia – Grunwald, Ostróda i Bęsia laureatami konkursów LZS

Fot. gmina kolno

W Lasecznie (gmina Iława) odbyła się uroczystość podsumowania i ogłoszenia wyników dorocznych akcji konkursowych (1980) prowadzonych przez Ludowe Zespoły Sportowe. Zakończono wojewódzki etap ogólnopolskiego konkursu na najlepszą radę gminną zrzeszenia LZS. Jest to doroczna akcja prowadzona przez Radę Główna Zrzeszenia przy współudziale ZG ZSMP i redakcji Trybuny Ludu.

Ma ona na celu upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki w środowisku wiejskim, aktywizację rad gminnych LZS, wyłanianie najaktywniejszych z nich. Konkurs ma już swe bogate tradycje, a Olsztyńskie spore w nim na skalę krajową osiągnięcia. Od trzech lat na wniosek działaczy naszego województwa konkurs ten prowadzony jest w dwóch grupach. Osobno klasyfikowane są (przy jednakowych założeniach organizacyjnych) rady działające na terenie gmin, w których siedziba urzędu znajduje się na wsi, osobna z siedziba urzędu (miasta-gminy) w mieście.

Współzawodnictwem za rok 1980 objętych zostało w obu grupach czterdzieści siedem rad gminnych LZS w województwie.

A oto jest kolejność

W grupie rad z siedziba na wsi pierwsze miejsce zajęła rada gmina LZS w Grunwaldzie. Na drugiej pozycji uplasowała się RG w Jonkowie, a na trzeciej wspólnie rady gminne: w Stawigudzie i Dywitach. W pierwszej dziesiątce znalazły się ponadto: Sorkwity, Gietrzwałd, Piecki, Miłomłyn, Purda, Kozłowo i Janowo. Sklasyfikowano 27 gmin.

W grupie rad z siedzibą w mieście przodownictwo zapewniła sobie Ostróda. Trzeba podkreślić, że jest to kolejny, po raz piąty osiągnięty sukces działaczy ostródzkich. Drugie miejsce zajęła Lubawa, a trzecie Iława. Na kolejnych pozycjach uplasowały się: Morąg, Mrągowo, Biskupiec, Lidzvark Warmiński, Barczewo, Bartoszyce, Nidzica. Sklasyfikowano 20 rad.

Zgodnie z regulaminem rady gminne w Grunwaldzie i Ostródzie reprezentując nasze województwo uczestniczyć będą w konkursie ogólnopolskim. Wojewódzka Komisja Konkursowa nagrodziła pucharami oraz nagrodami pieniężnymi (na zakup sprzętu) rady gminne w: Grunwaldzie, Jonkowie, Stawigudzie (grupa I) oraz w: Ostródzie, Lubawie i Iławie (grupa II). Indywidualnie nagrodzono: Jana Antochowskiego (Ostróda), Witolda Siniło (Grunwald), Benedykta Czarneckiego (Lubawa), Antoniego Kuryłowicza (Jonkowo), Stanisława Dymowskiego (Iława), Bogumiła Grażlewskiego (Stawiguda), Andrzeja Niestatka (Dywity).

Rozstrzygnięto też prowadzone od 1967 roku współzawodnictwo o sportowy znak jakości „Omega”. Jest to system ocen regulaminowych podstawowych ogniw zrzeszenia LZS (kół, bowiem nie obejmuje on ludowych klubów sportowych oraz ogniw działających w szkołach). Tu za podstawę oceny bierze się wiele elementów m. in osiągnięcia w zakresie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa, działalności wychowawczo-propagdandowej, infrastruktury i t d.

Po szczegółowym przeanalizowaniu działalności za rok ubiegły wojewódzka komisja konkursowa postanowiła sportowy znak jakości „Omega” 1980 przyznać Ludowemu Zespołowi Sportowemu w Bęsi (gmina Kolno). Wyróżnił się nie tylko wzorową realizacja obowiązków regulaminowych, ale także jako organizator wielu imprez sportowo-rekreacyjnych dla całego środowiska. Łącznie sklasyfikowano tu sześć LZS-ów w następującej kolejności: 1 LZS Bęsia (gm. Kolno), 2 Warpuny (gm. Sorkwity), 3 Kazanice (gm. Lubawa), 4 Szymanowo (gm. Małdyty), 5 Dylewo (gm. Grunwald), 6 Turznica (gm. Ostróda).

Wszystkie otrzymały puchary oraz nagrody pieniężne. Komisja konkursowa przyznała tez nagrody indywidualne przewodniczącym: Stefanowi Sołomienko (Bęsia), Annie Plichta (Warpuny), Andrzejowi Ostrowskiemu (Kazanice), Czesławowi Zielińskimu (Szymanowo), Czesławowi Pychowi (Dylewo), Jerzemu Zduńczykowi (Turznica).

Tekst ukazał się w Gazecie Olsztyńskiej 30 III 1981 r.)

wyc45

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn