Zmarł Jan Kochanowicz pionier olsztyńskiego sportu – Oddany bez reszty

Fot. arch. Janusza Poryckiego

W wieku 92 lat zmarł Jan Kochanowicz jedna z największych osobowości sportowych Olsztyna i regionu warmińsko-mazurskiego. Wspaniały, niezłomny społecznik, który oprócz pasji nauczyciela-wychowawcy bez reszty zaangażował się w wiele inicjatyw dotyczących życia sportowego miasta. To dzięki jego determinacji powstało kilka obiektów sportowych, służących młodzieży do dnia dziesiejszego.

Jan Kochanowicz urodził się 3 lutego 1928 r. w Dylewie (powiat ostrołęcki) – był jednym z pionierów sportu na Warmii i Mazurach. Świetny organizator, budowniczy kilku obiektów sportowych w Olsztynie. Bardzo wcześnie stracił rodziców, wychowywała go babcia. W czasie II wojny światowej przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Po wojnie dokończył edukację w szkole podstawowej i gimnazjum, a w 1947 roku rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Szczytnie. Po maturze ukończył kurs komendantów hufców pracy w Lubieńcu i kurs matematyczny w Mysłowicach.

Następnie pracował jako nauczyciel w Bartoszycach jako kierownik internatu. W latach 1953-1958 był wizytatorem w Dyrekcji Okręgowej Szkolnictwa Zawodowego w Olsztynie. W 1958 roku podjął pracę w Technikum Handlowym w Olsztynie i zainteresował się koszykówką.

Stworzył żeńskie drużyny w klubach Juvenia i Łączność. Jego wychowanka, późniejsza reprezentantka Polski Elżbieta Biesiekierska, była przez lata podporą krakowskiej Wisły. Realizując plan szkoleniowy, cały czas myślał nad rozbudową infrastruktury sportowej w mieście. Z jego inicjatywy powstały sale przy ul. Jagiellońskiej (1960) oraz dużo większa i bardziej funkcjonalna przy ul. Paderewskiego, która służyła nie tylko uczniom olsztyńskiej "handlówki", ale i zawodnikom innych klubów w Olsztynie.

W 1976 roku ukończył zaoczne studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Będąc dyrektorem Zespołu Szkół Handlowych w Olsztynie udzielał się społecznie, stał się osobą rozpoznawalną w mieście. Działał w Zarządzie Głównym i Wojewódzkim Szkolnego Związku Sportowego, przez dwie kadencje pełnił funkcję radnego MRN. Przez kilkanaście lat przewodniczył Zespołowi Dyrektorów Szkół Zawodowych. Dyrektorem Zespołu Szkół Handlowych był w latach 1967 –1997.

Po przejściu na emeryturę nadal pomagał olsztyńskim sportowcom. W 2003 roku w szkole, którą tyle lat kierował, zorganizowano specjalną uroczystość z okazji 75-lecia urodzin. Był wielokrotnie wyróżniany. Otrzymał m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, odznakę Zasłużony Nauczyciel PRL i Medal KEN.

30 września 2015 r. otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Olsztyna.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS

The Best United Kingdom Bookmaker Ladbrokes Promo Code website review

Podejmij współpracę z portalem wama-sport, wspieraj nasze idee i buduj sportową przyszłość Warmii i Mazur!

Wspierają nas

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych

Ośrodek Sportu i Rekreacji Olsztyn